Metamorfozy

Metamorfoza nr 1 - Ortodoncja

Przed leczeniem
Po leczeniu

Pacjentka lat 16 zgłosiła się wraz z mamą na konsultację ortodontyczną. Głównym problemem dla nastolatki były wysunięte kły.

Szczegółowa analiza ortodontyczna wykazała nieprawidłowości nie tylko na poziomie zębowym, ale również i szkieletowym, tj. kostnym. Z uwagi na znaczny brak miejsca w obrębie łuków zębowych, jak i obecne zaburzenia szkieletowe, zadecydowano o usunięciu czterech przedtrzonowców (w tym: dwóch w górnym łuku zębowym oraz dwóch w dolnym). Dzięki zastosowaniu właściwej mechaniki ortodontycznej oraz przy pomocy nowoczesnych rozwiązań ortodontycznych w postaci miniimplantów, udało się zakończyć leczenie ze świetnym wynikiem.

Olbrzymią rolę w osiągnięciu końcowego sukcesu odegrała świetna współpraca ze strony pacjentki na przestrzeni całego leczenia ortodontycznego. Leczenie aktywne trwało 19 miesięcy.

Leczenie przeprowadził: lek. dent. Marcin Derwich, specjalista ortodoncji.

Metamorfoza nr 2 - Ortodoncja

Przed leczeniem
Po leczeniu

Mamę 13-letniej Pacjentki zaniepokoił wysoko wyrzynający się górny lewy kieł i dlatego zdecydowała się przyprowadzić córkę na konsultację ortodontyczną. Sama nastolatka nie odczuwała większego dyskomfortu z powodu ustawienia swoich zębów.

Wnikliwa analiza ortodontyczna pozwoliła rozpoznać między innymi zwężenie szczęki oraz stłoczenia w obrębie obu łuków zębowych. Pacjentkę zakwalifikowano najpierw do poszerzenia szczęki za pomocą aparatu hyrax na płaszczyznach akrylowych, a następnie do leczenia aparatami stałymi górnym i dolnym.

Właściwie zaplanowane oraz przeprowadzone leczenie umożliwiło uzyskanie pięknego uśmiechu uszytego na miarę. Radość i wdzięczność Pacjentki i mamy były ogromne.

Leczenie aktywne trwało 20 miesięcy.

Leczenie przeprowadził: lek. dent. Marcin Derwich, specjalista ortodoncji.

Metamorfoza nr 3 - Ortodoncja

Przed leczeniem
Po leczeniu

15-letnia Pacjentka zgłosiła się wraz z mamą celem konsultacji i rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Pierwszym etapem jest zawsze zaplanowanie leczenia ortodontycznego w oparciu o pełną, kilkuetapową diagnostykę ortodontyczną. U pacjentki rozpoznano zaburzenia szkieletowe: III klasę szkieletową, zgryz otwarty szkieletowy oraz zwężenie szczęki. Poza problemami kostnymi, występowały również nieprawidłowości zębowe.

Leczeniem z wyboru wad szkieletowych jest zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne, gdzie po wstępnym przygotowaniu ortodontycznym, przeprowadzany jest zabieg chirurgiczny w celu prawidłowego ustawienia szczęki i żuchwy. W tym jednak przypadku po rozmowie z mamą i Pacjentką zadecydowano o podjęciu próby kamuflażu ortodontycznego wady szkieletowej.

Celem kamuflażu jest poprawa ustawienia zębów, bez zmiany ustawienia kości. Z uwagi przede wszystkim na obecne zaburzenia szkieletowe oraz na niedobór miejsca, zadecydowano o usunięciu czterech przedtrzonowców (dwóch w górnym oraz dwóch w dolnym łuku zębowym).

Wspaniała współpraca ze strony Pacjentki oraz jej niesamowita determinacja, pozwoliły zakończyć leczenie ze spektakularnym wynikiem.

Leczenie aktywne trwało 25 miesięcy.

Leczenie przeprowadził: lek. dent. Marcin Derwich, specjalista ortodoncji.

Metamorfoza nr 4 - Ortodoncja

Przed leczeniem
Po leczeniu

Dla 16-letniej Pacjentki ogromny dyskomfort stanowiły: wysunięcie do przodu górnych i dolnych zębów oraz szpary między zębami. Dodatkowym problemem zgłaszanym przez Pacjentkę było nadgryzanie dolnymi zębami podniebienia. Na podstawie szczegółowej diagnostyki różnicowej rozpoznano tyłozgryz, zgryz głęboki oraz nieprawidłowości zębowe, w tym szparowatość w obrębie obu łuków zębowych.

Po dokładnym zmierzeniu obecnych szpar, zadecydowano o wykorzystaniu ich do spionizowania siekaczy górnych i dolnych. Zachodzenie zębów górnych na dolne, tj. nagryz pionowy, udało się spłycić dzięki jednoczesnej intruzji bezwzględnej (czyli wtłoczeniu, wciśnięciu) siekaczy górnych i dolnych oraz intruzji względnej (czyli zahamowaniu dalszego wzrostu pionowego siekaczy dolnych, przy jednoczesnym umożliwieniu wzrostu pionowego dolnych zębów bocznych).

Sukces w leczeniu ortodontycznym jest składową wielu czynników, w tym m.in.: przeprowadzenia właściwej diagnostyki i odpowiedniego zaplanowania leczenia, doboru prawidłowej mechaniki leczenia oraz w ogromnej mierze właściwej współpracy z Pacjentem. Tylko dzięki współistnieniu wszystkich wyżej wymienionych komponentów, możliwe jest uzyskanie pięknego, zdrowego uśmiechu.

Leczenie aktywne trwało 16 miesięcy.

Leczenie przeprowadził: lek. dent. Marcin Derwich, specjalista ortodoncji.

Metamorfoza nr 5 - Ortodoncja

Przed leczeniem
Po leczeniu

Przyczyną zgłoszenia się na konsultację ortodontyczną 13-letniej Pacjentki i jej mamy był wysunięty górny prawy kieł oraz długo niewyrzynający się górny lewy kieł. Mama pacjentki obawiała się, że górny lewy kieł może się nie wyrzynać z powodu braku wystarczającej ilości miejsca dla tego zęba. Ponadto Pacjentce nie podobały się nieestetyczne szpary w dolnym łuku zębowym.

Po przeanalizowaniu pełnego badania ortodontycznego oraz wyników badań dodatkowych, rozpoznano u Pacjentki stłoczenia wtórne oraz nieprawidłowości zębowe. Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia aparatami stałymi, górnym i dolnym. Zadecydowano o odtworzeniu miejsca dla górnych kłów poprzez dystalizację (tj. cofnięcie) zębów bocznych szczęki. Do cofania zębów bocznych wykorzystano nowoczesne metody, tj. tymczasowe wewnątrzustne zakotwienie szkieletowe w postaci miniimplantów ortodontycznych. Podczas odtwarzania miejsca dla górnych kłów, zaobserwowano spontaniczne wyrzynanie zablokowanego górnego lewego kła.

Pacjentka była bardzo zadowolona z przebiegu leczenia ortodontycznego, teraz może cieszyć się pięknym, równym i zdrowym uśmiechem.

 Leczenie aktywne trwało 21 miesięcy.

Leczenie przeprowadził: lek. dent. Marcin Derwich, specjalista ortodoncji.

Metamorfoza nr 1 - Protetyka

Przed leczeniem
Po leczeniu

Pacjent zgłosił się do gabinetu Ortodent w celu leczenia starcia zębów. Głównym problemem pacjenta były braki zębowe oraz pękające wypełnienia i zęby.

Po dokładnym badaniu pacjenta podjęto decyzję o całkowitej rekonstrukcji obu łuków zębowych. Efekt jest wynikiem kilkumiesięcznego leczenia. U pacjenta leczenie rozpoczeliśmy od higienizacji oraz wymiany wypełnień, następnie przystąpiliśmy do projektowania nowego uśmiechu. Po akceptacji przez pacjenta wyglądu przyszłej pracy, rozpoczeliśmy etap protetyczny, który sfinalizowaliśmy zacementowaniem 24 pełnoceramicznych koron oraz licówek.

Praca pokazuje, jaki efekt można osiągnąć po zakończeniu leczenia protetycznego leczenia starcia zębów. Leczenie trwało rok.

Leczenie przeprowadziła lek. dent. Marta Zdrojewska-Derwich

Metamorfoza nr 2 - Protetyka

Przed leczeniem
Po leczeniu

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu ORTODENT w celu wymiany nieestetycznych wypełnień w odcinku przednim. Pacjentka borykała się również ze stanami zapalnymi związanymi z nieskutecznym leczeniem kanałowym zębów w odcinku przednim.

Leczenie rozpoczęto od ponownego leczenia kanałowego zębów oraz wymiany wypełnień. Pracę zakończono, wykonując korony pełnoceramiczne.

Metamorfoza nr 3 - Protetyka

Przed leczeniem
Przed leczeniem
Po leczeniu
Po leczeniu

Pacjent zgłosił się do gabinetu ORTODENT z powodu niezadowalającej estetyki uśmiechu. Po wykonaniu dokładnej dokumentacji fotograficznej, rozpoczęliśmy planowanie przyszłej pracy.

Następnie wykonano wizualizację nowego uśmiechu Pacjenta oraz przymierzono go w ustach. Po akceptacji nowego uśmiechu, przystąpiliśmy do dalszego działania.

Leczenie rozpoczęliśmy od higienizacji i leczenia zębów. Pacjent zdecydował się na pracę pełnoceramiczną w łuku górnym.

Leczenie trwało 2 miesiące.

Leczenie przeprowadziła lek. dent. Marta Zdrojewska-Derwich