Porady dotyczące
protetyki stomatologicznej

FAQ

Lekarz radzi, odpowiada na pytania
– lek. dent. Marta Zdrojewska-Derwich

Pozostawienie braków zębowych może spowodować nachylenie się zębów sąsiadujących z luką oraz wysunięcie się zębów przeciwstawnych, co prowadzi do powstania nieprawidłowych kontaktów zębowych. Nieprawidłowe kontakty zębowe zaburzają pracę mięśni narządu żucia oraz stawu skroniowo-żuchwowego.

Licówki to stałe uzupełnienia protetyczne, pokrywające wargową część zęba.

Przeciwwskazaniami do wykonania licówek są silne parafunkcje np. bruksizm, zęby z licznymi wypełnieniami, małą ilością szkliwa, nieustabilizowane periodontopatie (tj. paradontoza).

Korona protetyczna to stałe uzupełnienie protetyczne pokrywające wszystkie powierzchnie zęba. Może być wykonana z metalu, metalu i porcelany oraz samej porcelany.

Przeciwwskazaniami do wykonania korony protetycznej jest bardzo rozległe zniszczenie zęba, zaawansowana periodontopatia (rozchwianie zęba).

Most protetyczny jest rodzajem stałego uzupełnienia protetycznego, odbudowującego ograniczony brak zębowy, trwale osadzony na zębach sąsiadujących z luką.

Przeciwwskazaniami do wykonania mostu są: niezadowalająca ilość i jakość zębów filarowych, zbyt rozległy brak międzyzębowy, rozchwiane zęby filarowe, młodociany wiek, brak dobrej higieny jamy ustnej.

Absolutnie nie. Praca protetyczna, niezależnie od tego jak perfekcyjnie została wykonana, podlega procesowi stopniowego zużycia w jamie ustnej pacjenta. Wraz ze zużyciem, przestaje w pełni odtwarzać wszystkie założone funkcje. W związku z powyższym każdą pracę protetyczną po pewnym czasie należy wymienić. Aby wydłużyć żywotność pracy protetycznej należy dbać ze szczególną starannością o higienę jamy ustnej, a także zgłaszać się na wizyty kontrolne, podczas których będzie przeprowadzana profesjonalna higienizacja, czyli oczyszczenie zębów i uzupełnień protetycznych.

Proteza zębowa jako ciało obce, w początkowym okresie użytkowania, może wywołać objawy nietolerancji, m.in.: zwiększone wydzielanie śliny, upośledzenie smaku, powstawanie odruchów wymiotnych, zaburzenia w odbiorze bodźców termicznych, odczucie braku miejsca na język. Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Wiele zależy od samego pacjenta, jego nastawienia, woli przezwyciężenia trudności, cierpliwości, a także przestrzegania wskazówek lekarza. W naszej klinice, lekarz przekaże Ci szczegółowe informacje, aby proces przyzwyczajenia do protezy był jak najmniej uciążliwy.

Protezy stwarzają dogodne warunki do gromadzenia resztek pokarmowych ulegających procesowi fermentacji i gnicia, co w konsekwencji powoduje rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. W związku z tym protezy należy czyścić po każdym posiłku. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, protezy należy wyjmować na okres spoczynku nocnego i przechowywać w suchym miejscu. Należy też pamiętać o higienie zębów własnych. W naszym gabinecie, lekarz przekaże Ci szczegółowe informacje dotyczące dbania o higienę protezy zębowej oraz całej jamy ustnej.

Protezy zębowe wymienia się średnio raz na pięć lat, natomiast najważniejsze jest, aby pacjent pojawiał się na wyznaczonych wizytach kontrolnych co pół roku. Na wizycie tej lekarz jest w stanie sprawdzić stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, co jest niezbędne do tego, aby podjąć decyzję o konieczności wymiany.

Bruksizmem nazywamy niefizjologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujące głównie w nocy, podczas snu. Do głównych objawów bruksizmu należą: ścieranie i pękanie zębów, ubytki klinowe, przygryzanie policzków i języka, bolesność w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, przerost mięśni twarzy, bóle głowy, pleców, karku. Nieleczony bruksizm może doprowadzić do starcia i rozchwiania zębów, uporczywych bólów głowy, przewlekłych zapaleń i zwyrodnień stawu skroniowo- żuchwowego. Jeżeli odczuwasz któreś z powyższych dolegliwości, skontaktuj się z naszymi lekarzami w celu uzyskania pomocy.

Lekarz wykonujący usługi
w zakresie protetyki: